Oktober 2020


Trainingen stopgezet tot 15 november

Alle trainingen worden tot 15 november stopgezet


Wedstrijden

Coronarichtlijnen voor wedstrijden


Corona-update

Beste speler
Beste ouder

Het coronavirus houdt ons al meer dan een half jaar in haar greep. Onze club heeft zich steeds aan de veranderende omstandigheden aangepast, met de visie om de maximale mogelijkheden aan te wenden. In die optiek willen we onze sportieve, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.
Gisteren zijn er vanuit de overheid en aansluitend vanuit Basketbal Vlaanderen een aantal maatregelen getroffen om de pandemie in te dijken.
Onze sportieve cel en het bestuur heeft – rekening houdend met die adviezen – de volgende maatregelen getroffen. Deze zullen tot ten minste 9 november geldig zijn:
1. Het gebruik van kleedkamers en douches is niet meer toegestaan.

2. Er is vanaf het binnenkomen van de sporthal steeds een mondmaskerplicht. Alleen tijdens de training wordt deze verplichting opgeheven. De coaches dragen steeds een mondmasker.

3. Iedere speler traint in zijn eigen leeftijdscategorie! Daardoor zal het verschuiven naar een hogere leeftijdscategorie voorlopig on hold gezet worden.

4. Het gebruik van een eigen bal is verplicht.

5. Voor U8 – U10 – U12 ploegen

• Voor deze ploegen verandert er in de praktijk niets.
• Trainingen en wedstrijden gaan door zoals gepland.
• Ouders worden NIET toegelaten op training en wedstrijden. Wedstrijden kunnen wel vanuit het cafetaria (met in achtneming van de horecamaatregelen) gevolgd worden.

6. Voor de U14 - U16 ploegen en de senioren
• De wedstrijden worden voorlopig tot en met 8 november afgelast
• De trainingen zullen op de normale momenten plaatvinden: er wordt hierbij toegezien dat er steeds CONTACTLOOS getraind wordt. De spelers maken gebruik van hun eigen ballen.

Uitzondering: U16 Boys – U16 Girls – U18- Senioren A – Senioren B:
Vanwege het negatieve reisadvies vanuit Nederland naar België schorten wij deze week de trainingen op. We gaan ondertussen op zoek naar een volwaardig alternatief voor de volgende weken. We brengen iedereen zo snel mogelijk op de hoogte

7. Development Team: de trainingen gaan normaal door. Iedere speler blijft in zijn leeftijdsbubbel.

Onze coaches en de sportieve cel willen deze uitdaging aangaan om zo creatief mogelijk om te gaan met de gegeven omstandigheden. Dat is al meermaals bewezen.

Om deze situatie het hoofd te bieden zal een collectieve inspanning nodig zijn en zullen er zich altijd situaties voordoen waarin zich niet iedereen kan vinden. Daarom doen we beroep op ieders solidariteit.

Vandaar heeft de club ook alle begrip voor mensen die nu er voor kiezen om even in de eigen bubbel te blijven. Ieders persoonlijke situatie is verschillend en we willen dit uitdrukkelijk respecteren. Wel vragen we om in dit geval zo snel mogelijk de coach te verwittigen.

De komende dagen (uren) verwachten we vanuit de overheid en Basketbal Vlaanderen meer communicatie omtrent de veranderende toestand. Blijf daarom je mailbox in de gaten houden.
Mocht je nog met vragen zitten, hadden we het graag zo snel mogelijk gehoord.

Hou het veilig!

Sportieve groeten
Bestuur Bree Basket